Ess opp-kabal


  • Mål: Sitte igjen med 4 ess på bordet til slutt.
  • Sortering: For eksempel ryker spar 5 ut dersom en høyere spar ligger på bordet.
  • Ikke lov: Flytte mer enn ett kort om gangen.
  • Tips: Få ut kongene; disse blokkerer for andre kort.