Hullkabal

  • Mål: Hullkabal er et kabalspill hvor man skal sortere kortene etter farge fra venstre til høyre, med 2-er på plassen helt til venstre.
  • Sortering: Legg ett kort i ett av de 4 hullene. Etter hjerter 5 må du legge hjerter 6 osv. Når du har fire tomme felt etter kongene, må du stokke kortene (Les shuffle). Dersom du ikke har klart å få 2-erne på feltene helt til venstre, vil du starte helt på nytt igjen. Det vil si: All sorteringen du har gjort blir spredd utover igjen. Fokuser derfor på å få 2-erne i hver sin kolonne helt til venstre så raskt som mulig.
  • Ikke lov: Legge kort bak kongene.
  • Tips: Bare kort av samme farge etter 2-eren (som må ligge på plassen helt til venstre) vil bli liggende når du må "shuffle" = stokke.