KillersudokuSpill også vanlig Sudoku!

  • Mål: Fordele unike tall fra 1-9 i hver av de 9 kvadratene.
  • Sortering: Det skal være 9 forskjellige tall i hver kvadrat. I tillegg skal summen tilsammen i de områdene med tall, være lik det tallet som står i hjørnet.
  • Ikke lov: Ha to like tall i ett kvadrat, eller samme rekke eller rad på hele brettet.
  • Tips: Begynn med de områdene hvor det kan kun plasseres ett tall.