Golf Kabal


  • Mål: Bli kvitt alle kortene.
  • Sortering: Kort forsvinner når du trykker på ett kort som er over eller under kortet som ligger i bunken.
  • Ikke lov: Fjerne kort av samme verdi som kortet i bunken. Konge og ess er ytterpunkter, og kan ikke fjerne hverandre.
  • Tips: Av to like kort, fjerner du det kortet som gir deg flest valgmuligheter senere i spillet.